Akademik program

Akademik Program

Çocukluğun ilk yılları daha sonraki gelişmenin temelini oluşturur. Anaokulu yalnızca temel eğitime hazırlık için harika bir yer olmakla kalmayıp, aynı zamanda küçük çocukların birbirleriyle karşılaştığı, karşılıklı etkilendikleri, güven duygusunu hissedip, öğrendikleri ve eğlendikleri bir yerdir.

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları’ndaki okul öncesi programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimini ortaya çıkaracak etkinliklerle tasarlanmıştır. Çocuklara, özenli bir çevrede keşfederek öğrenme ve araştırma olanakları yaratılır. Böylelikle, çocuklarda kendine saygı ve özgüven gelişimi desteklenir. Okulumuz her bir çocuğun değişik ihtiyaç ve ilgi alanlarına karşı duyarlıdır.

Program çocuklara bireysel, küçük grup ve daha büyük grup deneyimleri sunmak üzere kurulmuştur. Çocuğunuz paylaşmaya, sırasını beklemeye, gözlem yapmaya ve problem çözmeye teşvik edilecektir. Öğrenen bir topluluk olarak yaratıcılığa, iletişime, anlayışa ve karşılıklı saygıya değer veriyoruz.

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nda eğitim, sınıftan başlayarak topluma doğru uzanan katılımcı bir öğrenim temeline dayanmaktadır. Çocuklar kendilerini ve içinde yaşadıkları dünyayı araştırırlar, birlikte çalışırlar, soru sorarlar ve cevaplarını ararlar.

Öğretmenlerimiz bu hedeflere ulaşabilmek için seminerleri takip eder, mesleki eğitim çalışmalarına katılırlar.

 • İngilizce Programı

  Anaokulu’nda İngilizce çok önemli bir rol oynar çünkü birçok öğrenci İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşır. Rahat bir atmosfer, profesyonel bir ekip ve donanımlı bir müfredat bu karşılaşmayı daha çekici hale getirir. Anaokulu İngilizce müfredatı geniş ölçüde sınıf öğretmenlerinin ders programları ile paralel lik gösterir. Bunun sebebi de, öğrencilerin kendi ana dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır. İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik merak duygusu, işitsel ve görsel alanda bir aşinalık sağlamaktır.
  Bu hedefe ulaşmak için çeşitli teknikler kullanılmaktadır:

  • Müzik / Şarkılar
  • Rol yapma / Taklit Oyunları
  • Görsel Araçlar
  • Öyküler
  • Oyunlar
  • Uygulamalı Aktiviteler

  Çocuklar bu eğitim içinde İngilizce’yi öğrenilmesi gereken bir ders değil, hayatlarının bir parçasıymış gibi görür ve öyle davranırlar.

 • Dans-Ritmik Jimnastik

  Çocuklarla temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama, müzik ve ritimle koordineli bir şekilde hareket etme ve dostça oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır. Dans ve Ritmik Jimnastik dersinde çocukların fiziksel gelişimleri ön planda tutularak tüm gelişim alanları izlenir ve bulundukları seviyeden bir üst gelişim seviyesine ulaşmaları için uygun çalışmalar yapılır.

 • Müzik

  Müzik öğretmeni eşliğinde çeşitli müzik enstrümanları ile ritim ve hareketlerle kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Orff tekniği yoğun olarak kullanılır.

 • Bale

  Bale öğretmeni ile birlikte çocuklara oyun temelli duruş, çeşitli vücut pozisyonları, müzikle birlikte ve ahenkle hareket edebilme konularınla çeşitli uygulamalar yaptırılır. Bu çalışmalar çocuğun vücudunu tanımasına, kendine güvenmesine ve yapabilirliklerini fark etmesine yardımcı olur.

 • Bilgisayar

  Değişen dünya ile birlikte çeşitlenen iletişim ve bilgiye ulaşma araçlarından biri olan bilgisayar, çocuk ların ilgisini yoğun olarak çekmekte ve günümüzde eğitimsel bir araç olarak kullanılmaktadır. Çocuklar bu derste temel olarak bilgisayar kullanma becerileri konusunda yetkinleşirken, yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olan eğitim programları ile çalışırlar.

 • Basketbol

  Öğrencilerimizi hem pota ile tanıştırmak,hem basketbol sporunu sevmelerini sağlamak hem de gelişim lerine yardımcı olmak amacı ile yapılan basketbol dersleri çocuklarımızın yaş gruplarına ve fiziksel geli şimlerine uygun olarak programlandırılmıştır.

 • Satranç

  Yapılan bilimsel deneyler, satrancın çocukların problem çözme becerisini geliştirmesinin yanı sıra zeka larını, hayal güçlerini, şekil ve uzay bilgilerini, analiz ve sentez yapma, planlama, kavrama yeteneklerini güçlendirdiğini ortaya koymuştur.Uygun yaş grupları ile çalışmalar yapılmaktadır.

 • Geziler

  Anaokulunda yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır.