Değerlendirme

Değerlendirme

Anaokulunda her iki eğitim dönemi sonunda gözlemlere dayalı olarak değerlendirme raporları gönderi lir. Bu raporlarda hedeflenen standartlara ulaşabilmek için çalışılır .Gözlemlere dayanarak sınıf içi, İngiliz ce ve diğer branşlarda öğretmenler ile bilgi pallaşımında bulunulur.